Gunnar Lundh

Telefon:

0708-138230

E-post:

gunnar.lundh@gmail.com

Presentation

Jag är Gunnar Lundh – nybliven sextioplussare, gift med mitt livs högvinst Yvonne, vi har två vuxna barn. I det civila är jag möbelproducent, vi bor i Kungsbacka söder om Göteborg. Har varit organiserad humanist i ett 20-tal år.

Humanismen är inte bara en livsåskådning utan också en mycket stor fritidssyssla, jämsides med ett intensivt och relativt brett musikintresse. 60- och 70-talsrock, folkmusik, visor från Taube- och Cornelis tradition och mycket annat attraherar. Det vimlar av singers/songwriters som ligger mig varmt om hjärtat: Bob Dylan, Neil Young förstås men också mindre namnkunniga som Tim Hardin. Och tänk så många bra kvinnliga musiker det finns att lyssna på: Streisand, Garland, Cassidy, Joplin för att nämna några. I Sverige imponeras jag i nuläget av Gunilla Backman, Sofia Karlsson och inte minst högaktuella tjejbandet Abalone Dots från Västervik.

Tillbaka till humanismen – jag har till och från varit medlem i Humanisternas förbundsstyrelse, nu är jag aktiv i lokalavdelningen Humanisterna Väst. Och dessutom glad officiant för barnvälkomnande och vigslar (jag har inte vigselrättigheter ännu men officierar ibland, tillsammans med en förrättare). Begravningar kan jag tyvärr inte ta på mig då sentimentaliteten i mitt fall lätt tar överhand.

Jag betecknar mig också ateist men i den enskilda frågan om existensens uppkomst lägger jag till agnostiker. En ceremoni av mig kan inte innehålla religiösa inslag – vill man ha det, vilket jag djupt respekterar, då bör man välja en annan officiant. En god dialog mellan människor, strävan efter altruism och medmänsklighet, respekt för demokrati och sekularism, är andra grundbultar i min livsuppfattning.

Du finner mig också som medlem i Vetenskap- och Folkbildning samt aktiv i styrelsen för John Hron-stiftelsen (arbetar mot ungdomsvåld i samhället). Troligen skulle andra bedöma mig, åtminstone till en viss grad, som radikal och förändringsbenägen. Det gör att jag tycker nya grepp i mina ceremonier är extra attraktiva. Traditionalism och konservatism har knappast fört samhället framåt, det har däremot nytänkarna gjort.

För ceremonier rekommenderar jag gärna att man försöker, om möjligt, lägga in personliga inslag, t.ex. vänner eller släktingars deltagande med sång och musik, dikt och annat. Officiantuppdraget är också ett uppdrag att vara bollplank för det koncept som var och en vill finna för sin ceremoni. Den humanistiska ceremonin kännetecknas bl.a. av sin frihet från konventioner, vilket inte betyder att det förväntade behöver väljas bort. Kontaktar du mig, kan du få min personliga tipslista.

Jag välkomnar din förfrågan, denna korta beskrivning kan inte formulera varje vinkling på enskilda frågor. Det är möjligt att jag föreslår någon god kollega som jag i ett enskilt fall bedömer som lämpligare, kanske beroende på mina möjligheter i tid eller av annat skäl.

Naturligtvis har jag genomgått Humanisternas officiantutbildning.

Välkommen och hälsningar, Gunnar Lundh