Ellacarin Blind

Telefon:

070-3620478, 090-131218

E-post:

ellacarin@sapmi.se

Född 1958. Har genomgått Humanisternas officiantutbildning 2013. Är även certifierad ledare i sorgbearbetning. Är intresserad av mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor, kultur och natur.

Genomför begravningar och namngivningsceremonier.