Curt Andreas

Telefon:

073-1810032

E-post:

sacralmusic@gmail.com

PRESENTATION

Officiantskap vid begravning

Ett avskedstagande betyder mycket för människor och det betyder oerhört mycket vem som leder en sådan akt. Tidigare var denna roll av mer officiell, institutionaliserad karaktär. I dag har den en mer personlig prägel. Som kyrkomusiker har jag under tjugo år ansvarat för utformningen av olika arrangemang i detta sammanhang.

I dag är rollen en helt annan för den som är officiant, och jag märker att mina erfarenheter och kunskaper blivit allt mer relevanta. Det är mot den bakgrunden jag erbjuder mina tjänster som officiant och vill på ett värdigt sätt kunna förena tradition och förnyelse.

Jag erbjuder även mina musikaliska tjänster: sång, gitarr, piano, orgel, dragspel, blockflöjt, tvärflöjt, cello, sopransaxofon och altsaxofon.

Jag arbetar företrädesvis i Svealand och genomför gärna även barnvälkomnanden/namnfester.