Birgitta Wallin Φ

Telefon:

090-178840; 070-740 79 40

E-post:

drivkraft@umea.com

Adress:

Axtorpsvägen 50
903 39 Umeå

drivkraft.umea.com

Presentation

Bor i Umeå. Är sjuksköterska och vårdlärare, men numera pensionär. Varit medlem i Humanisterna sedan slutet av 1980-talet. Arbetat som föreläsare i frågor som rör dödsfall, sorg och begravning samt anhörigas delaktighet. Genomgått certifiering i handlingsprogrammet för sorgbearbetning. Är medförfattare till böckerna Låt människan! – en bok om profana ceremonier från födelse till död samt Fem borgerliga begravningar. Är medförfattare till boken Förbered barnen för livet – tematiskt arbete med död och sorg i skolan samt barnboken Snöflingorna från Novaja Semlja. Genomgått Humanisternas studiecirkel för borgerliga begravningsofficianter. Har erfarenheter av att vara officiant vid barnvälkomnande och borgerlig (humanistisk) begravning. Intresserad av frågor som rör miljö, jämställdhet, barnets rättigheter, mänskliga rättigheter.