Birgitta Wallin

Telefon:

090-178840; 070-740 79 40

E-post:

drivkraft49@gmail.com

Adress:

Axtorpsvägen 50
903 39 Umeå

Presentation

Bor i Umeå. Är sjuksköterska och vårdlärare, men numera pensionär. Arbetat som föreläsare i frågor som rör dödsfall, sorg och begravning samt anhörigas delaktighet.

Är medförfattare till böckerna Låt människan! – en bok om profana ceremonier från födelse till död samt Fem borgerliga begravningar. Är medförfattare till boken Förbered barnen för livet – tematiskt arbete med död och sorg i skolan samt sagoboken Snöflingorna från Novaja Semlja.

Genomgått Humanisternas utbildning för borgerliga begravningsofficianter. Har erfarenheter av att vara officiant vid Barnvälkomnande/Namngivningsceremonier och Borgerlig (humanistisk) begravning. Är vigselförrättare sedan början av år 2014.

Intresserad av frågor som rör miljö, jämställdhet, barnets rättigheter, mänskliga rättigheter. Varit medlem i Humanisterna sedan 1980-talet. Aktiv i Humanisterna Umeå.