Anna-Lena Höglund

Telefon:

073 - 600 45 09

E-post:

annalena.hg@telia.com

Presentation

Jag heter Anna-Lena Höglund och är 73 år. Jag har kommit i kontakt med Humanisterna först på senare år men har hela livet varit intresserad av de frågor som Humanisterna driver. Gick ur Svenska kyrkan redan när jag var några och 20 år. De existentiella frågorna har följt mig sedan ungdomen. Demokratifrågor och jämlikhetsfrågor har också varit viktiga för mig. I mitt yrke som bibliotekarie har jag haft möjlighet att kämpa just för dessa frågor. Att ge alla människor, oavsett uppväxtvillkor eller utbildning, möjlighet att få tillgång till kunskaper och upplevelser har varit en ledstjärna för mig.

Pensionerad sedan flera år fortsätter jag att ägna mig åt kultur. Jag föreläser ofta om skönlitteratur av olika slag. Jag är medlem i flera litterära sällskap och ordförande i ett. Jag läser helst böcker som diskuterar livsfrågor, böcker som handlar om människans utsatthet och fångenskap i konventioner eller förhållanden utom deras eget val. Eyvind Johnson, Sigrid Undset, Verner von Heidenstam, Torgny Lindgren läser jag gärna. Klassisk musik är för mig något jag inte kan leva utan.

Gustav Mahler eller Benjamin Britten är kompositörer som i hela sitt verk berör de existentiella frågorna.

Även om jag lyssnar mest på klassisk musik är jag inte främmande för jazz och visa. Jag vill gärna uppfylla olika önskemål om musik vid ceremonin.

Jag vill att människor ska få mod att själva välja sitt liv. Och därmed också de ceremonier som hör till livet, namngivning, vigsel, begravning. De stora händelserna i livet tränger långt in i själen och finns kvar i minnet hela livet. Därför är det viktigt med ceremonier. Man ska själv kunna utforma dem efter eget skön och behov.

Jag har genomgått Humanisternas ceremonikurs och åtar mig både namngivningar/barnvälkomnanden och begravningar. Ceremonierna vill jag utföra i nära kontakt med föräldrarna till barnet och med de anhöriga till den avlidna. Jag vill veta hur de anhöriga vill ha en ceremoni och vill utforma den tillsammans med de anhöriga.

Jag bor i Norrköping under vintern och i Vadstena på sommaren. Jag kan åta mig ceremonier främst i Östergötland men även på annat håll Jag kan förmedla kontakt med sångare och recitatörer.