Viktigt att bibehålla barnperspektivet i hedersfrågor