Vi behöver stärka barns rättigheter och diskutera religionsfrihetens gränser