Våra fyra reformförslag skulle stärka religions- och övertygelsefriheten