"Tvinga inte på dem era religiösa, filosofiska eller politiska övertygelser"