Sverige riskerar lättvindigt livet på ännu en ung fritänkare