Skolan ska tillgodose elevernas rättigheter, inte föräldrarnas önskemål