"Skattemedel ska inte gå till organisationer som diskriminerar"