Religiösa värderingar ska inte styra praxis vid livets slut