Religiösa organisationer måste granska sig själva hårdare