Humanistiska bröllop vanligare än kyrkliga i Skottland