Humanister och religiösa försvarar tillsammans religions- och övertygelsefriheten