Europeisk stamcellsforskning måste befrias från religiösa begränsningar