Ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning är otillräckligt