Det behövs en nationell kampanj mot patriarkala könsnormer