Demokrativillkor utan religiösa särbehandling, tack!