Arbetsdomstolen visar hur religionsfriheten kan inskränkas