Barns religions- och övertygelsefrihet behöver skyddas i alla skolor