Pressmeddelande

onsdag 5 april 2017

En majoritet av svenskarna vill förbjuda religiösa friskolor

En klar majoritet av svenskarna anser att religiösa friskolor inte hör hemma i det skattefinansierade och obligatoriska skolväsendet. Detta enligt en undersökning från Novus, nyligen genomförd på uppdrag av Humanisterna.

Läs vidare
måndag 20 mars 2017

Nordisk uttalande mot blasfemilagar

Humanisterna är skarpt kritiska till blasfemilagar. Ihop med humanistiska systerorganisationer i fem andra nordiska länder kräver vi att lagen mot blasfemi upphävs i Danmark.

Läs vidare
lördag 10 december 2016

Freedom of Thought Report 2016

Freedom of Thought Report 2016 dokumenterar diskriminering och förföljelse av humanister, ateister och icke-religiösa.

Läs vidare
måndag 14 november 2016

Hedeniuspriset 2016 till RFSL Newcomers

Årets Hedeniuspris tilldelas RFSL Newcomers, ett nätverk inom RFSL för och med asylsökande som fungerar som en social mötesplats, men också hjälper människor som flytt förföljelse i sitt hemland på ...

Läs vidare
måndag 17 oktober 2016

Yttrande om Barnkonventionen som svensk lag

Humanisterna lämnade i förra veckan in sitt remissvar på betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag. Humanisterna delar utredningens förslag att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lagstiftning och yttrar sig med utgångspunkt ...

Läs vidare
måndag 29 augusti 2016

Ministerdeltagare på den officiellt erkända sekulära ceremonin vid Riksmötets öppnande

I samband med öppnandet av årets Riksmöte får den sekulära ceremoni som förbundet Humanisterna arrangerar en likställd status med den religiösa ceremonin i Storkyrkan.

Läs vidare
torsdag 30 juni 2016

Statens stöd borde vara livsåskådningsneutralt

Idag presenterar regeringen direktiven till en utredning som ska se över statens stöd till trossamfund. Med anledning av detta skriver Humanisterna på SvD Brännpunkt idag: Kräv inte religiös tro för ...

Läs vidare
torsdag 10 december 2015

Global kartläggning: icke-religiösa allt mer förföljda

Freedom of Thought Report är en unik kartläggning av hur icke-troende diskrimineras och förföljs globalt. Rapporten lägger fram fakta land för land och belyser även flera enskilda fall, som den ...

Läs vidare
måndag 16 november 2015

Hedeniuspriset 2015 till fysikprofessor Ulf Danielsson (se föredraget från prisutdelningen här)

Årets Hedeniuspris tilldelas Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Han tilldelas priset för sin passionerade och inspirerande folkbildning om en vetenskaplig förståelse av verkligheten. Ulf Danielsson ligger ...

Läs vidare
onsdag 28 oktober 2015

A Better Life: filmturné och regissörssamtal

Humanisterna har nöjet att premiärvisa filmen A Better Life i Malmö, Göteborg, Karlstad, Linköping och Södertälje.

Läs vidare