Humanisterna Örebro deltar i temakväll om religiös beröringsskräck