"Neuromarketing" - därför köper vi det vi inte behöver.